Categories Biznes

Przewidywania dotyczące gospodarki Polski na 2023 rok

Według najnowszych prognoz, Polska gospodarka zaczyna pokazywać oznaki poprawy. W omawianym artykule postaramy się zbadać i przedstawić te prognozy w sposób przystępny dla każdego.

Wzrost gospodarczy w 2023 roku

Według danych PIE, tempo wzrostu gospodarczego Polski w 2023 roku wyniesie 0,7 proc. Co ciekawe, pierwszy kwartał 2023 roku prawdopodobnie był najtrudniejszym okresem, ze spadkiem PKB o 0,3 proc. Prognozowane jest, że wyniki drugiego kwartału będą zbliżone do zera, natomiast w drugiej połowie roku przekroczą 1 proc.

Wzrost PKB w latach 2024-2025

Analizując dane PIE, przewiduje się, że w 2024 roku PKB wzrośnie o 2,2 proc., a w 2025 roku o 3,3 proc. Według prognoz, dynamikę PKB w 2024 roku obniży m.in. spadek zapasów, a wzrost gospodarczy napędzać będą wydatki publiczne.

Tempo wzrostu inwestycji

Zgodnie z prognozami PIE, tempo wzrostu inwestycji w 2023 roku wyniesie 4,1 proc. Z drugiej strony, tempo wzrostu wydatków prawdopodobnie spowolni w nadchodzących kwartałach. Spodziewane jest to jako bezpośrednia konsekwencja spowolnienia gospodarczego oraz wzrostu stóp procentowych.

Wzrost inwestycji w 2024 roku

Na 2024 rok, PIE prognozuje wzrost inwestycji o 1,3 proc.

Wzrost cen energii

Według danych PIE, średni wzrost cen w 2023 roku wyniesie 12,6 proc. Ekonomiści zwracają uwagę, że ceny usług nadal rosną bardzo dynamicznie, a perspektywy na zmianę tego trendu są nikłe. Dlatego w 2024 roku inflacja CPI wyniesie 7,9 proc.

Inflacja bazowa

Prognoza PIE zakłada, że inflacja bazowa w 2023 roku wyniesie średnio 11,0 proc. Będzie to głównie efekt wolniejszego wzrostu cen towarów przemysłowych spowodowany umocnieniem złotego oraz niższymi kosztami frachtu.

Stopa bezrobocia

Ekonomiści przewidują, że stopa bezrobocia wzrośnie do 5,5 proc. na koniec 2023 roku. Mniejsza liczba prac sezonowych i niższy popyt na pracę spowodują nieznaczny wzrost bezrobocia w ostatnim kwartale tego roku.

Bezrobocie w 2024

PIE spodziewa się, że w 2024 roku bezrobocie będzie zbliżone do poziomu z 2023 roku.

Tempo wzrostu płac

Według prognozy PIE, w 2023 roku płace będą rosnąć w dwucyfrowym tempie. W styczniu 2024 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 22 proc. r/r. To przełoży się na wyższy ogólny wzrost wynagrodzeń w przyszłym roku.

Przewidywany wzrost płac w 2024

Ekonomiści PIE prognozują, że w 2024 roku płace wzrosną średnio o 11,7 proc.

Wnioski

Według przewidywań PIE, wzrost płac powyżej inflacji i wzrostu produktywności będzie możliwy dzięki zwiększeniu znaczenia kosztów pracy w łącznych kosztach firm. Ostatnie dwa lata przyniosły spadek udziału płac w ogóle kosztów firm z 15,7 proc. w 2019 roku do 13,6 proc. w 2022 roku. Obecnie niższy poziom daje przestrzeń do większego wzrostu wynagrodzeń kosztem niższych rentowności względem poprzednich lat.

Na zakończenie, warto dodać, że w takich warunkach zauważalny wzrost płacy minimalnej nie spowoduje negatywnych konsekwencji w zatrudnieniu.